Az iratkezelési szabályzatkészítés során felmérjük a megrendelő iratkezelési gyakorlatát és az iratkezeléssel kapcsolatos igényeit. Vizsgálatra kerülnek a korábbi szabályzatok, belső utasítások. A felmérés során szerzett információk és tapasztalatok alapján elkészítjük az új iratkezelési szabályzatot és mellékleteként az irattári tervet, amely teljes körűen szabályozza az iratkezelés és az iratmegőrzés rendjét.

Az iratkezelés szabályzat tartalma:

  •  részletesen szabályozza mind a papír alapú, mind pedig az elektronikus dokumentumok kezelését;
  • külön szabályozza a bejövő, kimenő, és belső dokumentumok kezelését;
  • egységes iktatási rendet határoz meg;
  • meghatározza az archiválás, az irattárolás, és a visszakeresés rendjét;
  • illeszkedik a megrendelő egyéb szabályozási környezetébe (pl. ISO).