Esetleírás: Egy kistelepülés a rendszerváltás utáni iratait külön helységben tárolja, rendezetten, kötős irományfedélbe kötve. 8 éve nem volt iratselejtezés, az irattár megtelt. A felmérés során kiderült, hogy egy hátsó helységben rendezetlen tanácsi iratot is őriznek.

 Megoldás: A selejtezésre jelölt iratokat elkülönítettük olyan módon, hogy az esetleges visszavétel lehetősége megmaradjon a levéltári jóváhagyásig. A selejtezendő iratokról a levéltári előírásnak megfelelő selejtezési jegyzőkönyvet készítünk, amelyet a levéltár illetékes vezetőjével záradékoltatunk. A folyamat végén a maradó iratokat rendeztük, tömörítettük, átlátható irattári rendet alakítottunk ki.

Elvégeztük a tanácsi időszakban keletkezett iratok rendezését, selejtezését is. A levéltár végül 5 doboz iratot vett át, viszont jelentős mennyiségű irat selejtezését engedélyezte.
A selejtezésre jóváhagyott iratok megsemmisítésével zárult a projekt.